Stomljudsdämpande material

Exempel på användningsområden är stomljudsdämpning av stål- och aluminiumkonstruktioner, förbättrat reduktionstal för dörrar, motorrumsluckor och andra enkelväggar samt förbättrad stegljudsdämpning av ståltrappor. Lastbryggor och andra styva konstruktioner dämpas effektivt med hjälp av detta system.

SWEDAC PVP- plåt

Ett stomljudsdämpande konstruktionsmaterial uppbyggt genom laminering av två enkla plåtar med ett mellanliggande viskoelastiskt skikt (vattenbaserat).

Konstruktioner av plåt har normalt en mycket låg förlustfaktor = förmåga att omvandla ” svängningsenergi ” till värme.Typisk förlustfaktor för en vanlig plåtkonstruktion ör 0,001 -0,01. Genom att använda SWEDAC PVP plåt kan förlustfaktorn höjas till 0,3-0,8 vilket teoretiskt ger en minskad utstrålning av buller vid resonans med 15-30 dB.

Används för byggande av högeffektiva flytande golv, förbättrad ljudreduktion mellan hytter, samt konstruktion av kontrollpaneler, fläktkåpor samt andra strålande stålytor. Kan produceras i elförzinkat, rostfritt, varmgalvat samt i aluminiumplåt. Vi laminerar även vår plåt tillsammans med Dobelplåt som finns i olika kulörer och kvaliteter.

SWEDAC PVP plåt kan behandlas ungefär som normal plåt när det gäller klippning och håltagning. Vid bockning bör radien hållas min 1,5-2 ggr plåttjockleken för att inte stressa det viskoelastiska materialet. PVP plåten uppför sig som två på varandra löst liggande plåtar och förskjuter sig alltefter skillnaden i bocknings- radie mellan ytterplåten och innerplåten. Förskjutningens storlek påverkas också av plåttjockleken, bockningsvinkeln och avstånd till plåtkanten. Vid flera bockningar måste dessa ske mot fri kant som tillåter förskjutning.

För fastsättning och sammanfogning rekommenderas i första hand popnit eller skruv. PVP plåten kan också punktsvetsas efter ” punktering” av det viskoelastiska skiktet med tjörnslag + elektrisk kontakt med klammer eller tång.

All bearbetning skall ske vid rumstemperatur.

Dämpskikt SWEDAC DG-U 6

2-komp polyuretanmassa avsedd för dämpning av resonanta vibrationer i aluminium, stål, sten, keramik, glasfiber samt massiva träkonstruktioner.

DG-U 6 har hög tixotropi vilket möjliggör applicering av tjocka skikt även på vertikala ytor. DG-U 6 har god beständighet mot oljor och kemikalier.

Dämpskiktet lamineras eller limmas in mellan två styva konstruktionsmaterial antingen symetriskt eller osymetriskt. Vid osymetrisk ”sandwich” bör tjockleks-förhållandet mellan de styva skikten ej överstiga 4:1 för stål och 3:1 för glasfiberarmerad plast och träbaserade material. Vid dämpning av profiler bör motskiktet vara lika tjockt som profilens godstjocklek.

Exempel på användningsområden är stomljudsdämpning av stål och aluminiumdäck och skott, förbättrat reduktionstal för dörrar, motorrumsluckor och andra enkelväggar samt förbättrad stegljudsdämpning av ståltrappor och andra resonanta ytor.

Lastbryggor och andra kraftiga stålkonstruktioner har dämpats med gott resultat under många år.


Dämplim DG-A2

Viskoelastisk dämpning av resonanta vibrationer i skivmaterial såsom plywood-, gips- och spånskivor, ger en mycket hög förlustfaktor för den färdiga produkten. Skillnaden på ett akustiskt lim och ett vanligt trälim är det akustiska limmets egenskaper som gör att limmet aldrig blir hårt utan förblir elastiskt under lång tid. Swedac´s dämplim DG-A2 har dessutom visat sig hålla sin elastiska egenskaper under betydligt längre tid än vissa konkurrerande limmer på den svenska marknaden.

Exempel på användningsområden är stomljudsdämpning av golv i bussar och järnvägsvagnar, förbättring av reduktionstal för dörrar, motorrums luckor och andra enkelväggar, förbättrad stegljudsdämpning i vånings- bjälklag och trappor.

MDF board laminerad med DG-A 2 är en utmärkt skiva för att bygga högkvalitativa högtalare.

Finns i förpackning om 10kg och 155kg

Dämpmassa DC-P 500

Stomljudsdämpande vattenbaserad massa avsedd för sprutning på tunnplåtskonstruktioner av stål och aluminium.

Användningsområden är t.ex i dörrsidor på bilar, plåtskåp, aluminiumbåtar mm.

Sprututrustning: Högtryck eller konventionell spruta. Går även att pensla eller rolla. Viktigast är massan appliceras i tunna skikt där den får torka innan nästa lager appliceras.

Effekten av Swedac dämpmassa DC-P 500 är beroende av tjockleksförhållandet dämpbelag/plåt. Tillräcklig dämpning erhålles oftast med en tjocklek lika med plåttjockleken. Högre dämpning erhålles med ökad tjocklek på dämpmassan. Säljs i 15 kg´s förpackning.

Lastbryggor och andra kraftiga stålkonstruktioner har dämpats med gott resultat under många år.


Swedac Dämpkassetter

En väl utvecklad teknik för att dämpa stomljud i stål och aluminium konstruktioner.

 • Swedac Dämpkassett har utvecklats för att absorbera fria resonanta böjsvängningar som förekommer i plåtfält hos aluminium- och stålkonstruktioner med godstjocklek >4 mm.
 • Swedac Dämpkassett har en normallängd om 1 m och har på denna längd 10 eller 20 st individuella fästben som svetsas till plåtfälten.
 • Dämpkassetten är mycket praktisk och lätt att installera då den enkelt fästes med svetsnäst mot underlaget.
 • Swedac Dämpkassett 40.30.40 Al 1000mm = Lämlig för aluminium med upp till 8mm
 • Swedac Dämpkassett 60.30.60 Elfz och RF 1000mm = Lämplig för stålkonstruktioner med 4-20mm tjocklek.
 • Swedac Dämpkassett 70.15.70 Elfz och RF 1000mm = Lämplig för stålkonstruktioner med 20-50mm tjocklek.

Avändningsområde: Stomljudsdämpning i grövre konstruktioner av stål och aluminium t.ex. fartyg, offshore och inom cellulosaindustrin.


Dämpbelag DS-2-S

 • Swedac DS-2-S dämpbelag är avsedda att användas för stomljudsdämpning av tunnplåt t.ex. ventilationskanaler, kontorsmaskiner, huvar, dörrsidor och maskininkapslingar.
 • Swedac DS-2-S lämpar sig till datorchassin samt mindre elektronik där fläktar och processorer får chassit att stråla ljud.
 • Swedac DS-2-S är försedd med självhäftande baksida för enkel applicering. Tack vare sin låga vikt fungerar DS-2-S i alla möjliga och omöjliga vinklar.
 • Genom uppvärmning till ca 30 – 50 oC kan dämpbelaget dessutom lätt formas över krökta och oregelbundna ytor.
 • Swedac laminerar ihop Dämpbelaget DS-2-S med både absorbenter och med kondensisolering för att få optimala installationer.