Fartyg & Offshore

Stomljudsdämpning i fartyg och offshore plattformar genom olika dämpningstekniker

Stål och aluminiumkonstruktioner, som används för fartyg och plattformar, är styva och mycket resonanta.  Inga exceptionella krafter krävs för att ge upphov till vibrationer, som sedan överförs effektivt genom konstruktionen och får stora ytor att stråla ljud.

Viskoelastiska dämpningsmaterial, som används i väl utformade system, kan användas för att kraftigt minska dessa problemområden.

Område för bullerbekämpning Produkt Prestanda
Interiör ståldäck. System U1
System V2
System U10 System PVP
Dämpning av stomljud och stegljud. Utjämning av däck.
Interiör ståldäck. Flytande golv PVP-2, 0/3, 0-50 stål eller aluminium. Dämpning av stomljud, luftburet och stegljud.
Interiör däck med mycket hög efterfrågan på bullerbekämpning. Kombinerat system V2, U10 och PVP-2,0/3,0-50 Utmärkt dämpning av stomljud, luftburet och stegljud.
Interiör stål däck, våta områden. System U1
System U10
Dämpning av stomljud och stegljud. Utjämning av däck.
Interiör däck, aluminium skrov System U1
System U10
Dämpning av stomljud och stegljud. Utjämning av däck.
Interiör däck, aluminium skrov, höghastighetsfartyg System, U1 Dämpning av stomljud. Liten vikt.
Skott och skrovsidor Dämpkasetter 60.30.60
Dämpfolie VS-10 med motplåt
Dämpskikt DG-U6 med motplåt                         Swedac Powerflex
Dämpning av stomljud och ljudtransmission
Förbättrad transmissionsförlust PVP Sandwichplåt, Swedac Powerflex Förbättrar transmissionsförlust mellan hytter, med minimal tjocklek.
Utjämning av interiör däck Weber 4660 Begränsande skikt och avjämningsmassa.

Test och certifikatsertratt

 Certifikat

Primary Deck Covering certifikat  och A-60 certifikat.

Godkända enligt EU-rådets marin utrustning (MED) 96/98 EG. DNV 0572:

System U1           Swedac DG-U1 + motskikt av stål                                 Primary Deck Covering

System U10         Swedac DG-U1 med motskikt av Weber 4660           Primary Deck Covering

System V2           Swedac ACM med motskikt av Weber 4660               Primary Deck Covering

Swedac PVP        Minimum 2,0/2,0 stål ovanpå 50mm mineralull       Primary Deck Covering

Swedac PVP        Minimum 2,0/3,0 stål ovanpå 50mm mineralull       A-60 Class Deck

A-60 Combi         Ett kombinerat system med många möjligheter      A-60 Class Deck

Powerflex           Ytbeklädnad och tilläggsisolering för skott                Med-B Surface material.

Akustiska tester

Viskoelastiisk Däck behandling samt Flytande golv lösning:

Ödegaard & Danneskiold-Samsöe A/S report no. Note 99.1109 ØDS Ref. 99.4268

 

Dämpkasetter:

Ödegaard & Danneskiold-Samsöe A/S report no. Note 01.1048 ØDS Ref. 01.4271