Ljudisolering för bättre akustik - Byggnad & Konstruktion

Dämpning av trumljud och stegljudstransmission

När man går på ett golv av spån, gips, plywood eller parkett orsakas ofta ett störande ljud både i det rum man befinner sig samt till underliggande och närliggande lokaler. Viskoelastisk dämpning av golvskivan med Swedac Dämplim DG-A2 ger en avsevärd förbättring av detta problem. En reduktion i storleksordningen 5 – 10 dB är möjlig beroende på material i golvet.

Notera att Swedac Dämplim ACM kan användas då det handlar om betonggolv eller parkett som behöver dämpning. ACM innehåller mindre vatten än DG-A2 och kan med fördel användas för att skapa bättre akustik även med mindre sugande material.

Swedac Dämpskikt DG-U6 används då man kombinerar, stål, aluminium eller rostfritt med massivt trä eller klinker. DG-U6 är en 2 komponents polyurethan som ger god vidhäftning till de flesta material.

Luftljudsisolering

För en enkelväggskonstruktion skall luftljudsreduktionen enligt den akustiska masslagen öka med 6 dB per oktav och med 6 dB vid fördubbling av vikten.

För lätta och styva konstruktionsmaterial som t.ex. plywood, spånskivor och sandwich-laminat är avvikelsen från masslagen speciellt stor inom det frekvensområde där den ljudisolerande förmågan vanligen bäst behövs. Denna avvikelse beror på ett fenomen som kallas koincidens. Detta uppträder då den vägginfallande ljudvåglängden överensstämmer med väggens böjvåglängd.

Den luftljudsisolerande effekten i området runt koincidens (Fc) är starkt beroende av konstruktionens inre förluster (förlustfaktorn).

Genom laminering med Dämplim DG-A2 påverkas de inre förlustfaktorerna och därför även luftljudsisoleringen som förbättras.

Ljudisolering & akustik i byggnad & konstruktion

Stomljudsdämpning

En lätt och styv konstruktion kräver ett mycket litet effekttillskott för att sättas i resonanssvängning och därmed utstråla buller.

Svängningens kraft beror på hur kraftig excitation konstruktionen utsätts för samt konstruktions materialets förlustfaktor = förmågan att omvandla svängningsenergi till värme.

Typiska konstruktionsmaterial som plywood, spånskivor och gips har en förlustfaktor 0,01 – 0,03 d.v.s mycket små inre förluster.

Nedan graf ger ett exempel på resonanssvängningar och efterklangsförlopp i en odämpad respektive dämpad skiva. Genom laminering med Swedac Dämplim DG-A 2 kan förlustfaktorn höjas till 0,2 -0,4 vilket ger en minskad utstrålning av buller med 8 -16 dB.

byggna2

Swedac Dämplim DG-A2 har använts i tester och utvärderingar på LTU och har visat riktigt goda resultat. Kontakta oss på Swedac för dessa rapporter.