Vad vi gör

Vi dämpar buller

Swedac’s varumärke är en garanti för bullerdämpande produkter
av högsta kvalitet med målet att sänka oönskade ljudnivåer.
We take the noice away

Välkommen till Swedac Acoustic

Swedac är ett familjeägt företag som startades 1980 av Ingvar Aremyr och Göran Falk. Swedac startades med målet att kunna jobba mot fartyg och offshore och efter flera lyckade installationer av nyutvecklade produkter så blev Swedac´s produkter ett självklart val för flera varv både i Sverige och Finland. Sedan startade samarbeten i Frankrike och i Norge. Swedac´s goda rykte nådde även Japan och ett samarbete med Kuriyama Corporation startade.Efter många års utveckling av effektiva lösningar så har vi ett standardsortiment som är anpassat att lösa de flesta bullerproblem men det finns alltid möjligheter till specialprodukter.

Swedac har under åren även utvecklat egna produkter som är unika. Våra dämpkassetter är ett exempel på en produkt som krävde många års utveckling. Dämpkassetterna tillverkas på vår fabrik och varje detalj görs för hand. Swedac PVP plåt tillverkas också i vår fabrik och anpassas efter kundens önskemål på kvalitet, mått och mängd. SWEDAC’s produkter är en garanti för ett bra resultat och nöjda kunder.

Industri

Ljudisolering för verkstadsmaskiner, transportrör och ventilationstrummor. För att minska ljudet från dessa så används dämpbelag, ljudabsorbenter eller isolermattor. Ãven beklädning med sandwichplåtar sprutning av dämpmassa är bra och effektiva lösningar.

Byggnad & Konstruktion

Dämpning av trumljud och stegljudstransmission, luftljudsisolering eller stomljudsdämpning. Ta bort störande ljud i golv och underliggande lokal, förbättra akustiken eller minska buller.

Motorfordon

Ljuddämpning för bussar, järnvägsvagnar, fordonskarosser, truckar, traktorer och entreprenadmaskiner.Otillräcklig ljudreduktion i golvet är ofta den primära orsaken till dålig ljudkomfort. Vi har under många år hjälpt fordonsindustrin med effektiva lösningar.

Fartyg & Offshore

Ljudkontroll på fartyg och offshore plattformar. Stål och aluminium- konstruktioner som oftast används är styva och därför mycket resonanta vilket skapar stora problem med ljud och vibrationer. Våra produkter löser dessa problem!

Stomljudsdämpande

Flera produkter att välja på: viskoelastisk folie VS, sandwichplåt PVP, dämpskikt Swedac DG-U6, dämplim DG-A2, Swedac dämpkassetter, dämpbelag DS och dämpmassa DC-P500

Luftljudsabsorbenter

Invändig beklädnad av motorutrymmen i bilar, traktorer, truckar, entreprenadmaskiner, båtar, kompressorer mm. För utrymmen med eller utan krav på ytslitage, olje- eller vattentäthet.