Swedac Acoustic AB

Swedac startades med målet att kunna jobba mot fartyg och offshore och efter flera lyckade installationer av nyutvecklade produkter så blev Swedac´s produkter ett självklart val för flera varv både i Sverige och Finland

Om företaget

Swedac är ett familjeägt företag som startades 1980 av Ingvar Aremyr och Göran Falk. Swedac startades med målet att kunna jobba mot fartyg och offshore och efter flera lyckade installationer av nyutvecklade produkter så blev Swedac´s produkter ett självklart val för flera varv både i Sverige och Finland. Sedan startade samarbeten i Frankrike och i Norge. Swedac´s goda rykte nådde även Japan och ett samarbete med Kuriyama Corporation startade.Efter många års utveckling av effektiva lösningar så har vi ett standardsortiment som är anpassat att lösa de flesta bullerproblem men det finns alltid möjligheter till specialprodukter.

Swedac har under åren även utvecklat egna produkter som är unika. Våra dämpkassetter är ett exempel på en produkt som krävde många års utveckling. Dämpkassetterna tillverkas på vår fabrik och varje detalj görs för hand. Swedac PVP plåt tillverkas också i vår fabrik och anpassas efter kundens önskemål på kvalitet, mått och mängd.SWEDAC’s produkter är en garanti för ett bra resultat och nöjda kunder.

Under åren har många samarbeten med underleverantörer, speditörer och konsulter bundits och Swedac har alltid jobbat långsiktigt med täta samarbeten för att kunna bibehålla god kvalitet och leveranssäkerhet.Med många år av utveckling och hårt jobb har Swedac AB fått ett gott rykte inom flera branscher. Vi erbjuder alltid god service oavsett storleken på projektet.Swedac har i huvudsak varit ett säljande företag men har under flera tillfällen även gjort lyckade installationer inom fartygsindustrin, verkstadsindustrin, massaindustrin samt byggnadsindustrin.

Genom att använda installatörer som jobbat med våra produkter tidigare så erbjuder vi en trygghet i varje gjord installation.Med dagens kunskap och erfarenhet om buller och dess skadeverkningar så blir kraven på både arbetsmiljö och boendemiljö hårdare. Det krävs då högkvalitativa isolermaterial för att uppfylla kraven på ljudkomfort. Swedac’s varumärke är en garanti för bullerdämpande produkter av högsta kvalitet med målet att sänka oönskade ljudnivåer.Swedac´s mål är att lösa våra kunders problem med hjälp av luftljudisolering, isolermattor, viskoelastiska massor och material. Vi hjälper till med rådgivning, beräkningar och enklare konstruktionsritningar. Med en väl anpassad maskinpark så kan vi även hjälpa till med konstruktion och bearbetning av diverse material.