INDUSTRI

I en industri finns mängder av bullerkällor, många av källorna sprider vidare
ljudet till väggar och övriga konstruktioner i fastigheten, vilket ger ökade problem.

Industri

I en industri finns mängder av bullerkällor, många av källorna sprider vidare ljudet till väggar och övriga konstruktioner i fastigheten, vilket ger ökade problem. Tack vare tuffare krav i arbetsmiljöer så har en hel del börjat se källan till problemen. Swedac AB har under många år hjälpt företag med enkla och effektiva lösningar för en bättre arbetsmiljö.

Verkstadsmaskiner

För att minska ljud från maskiner används Swedacs dämpbelag DS, luftljudsabsorbenter och isolermattor på t ex skyddsplåtar, vibratormatare, transportör, tappningslinjer och skrotcontainrar. Tillverkare av plastkvarnar har funnit att en effektiv metod att reducera ljudet vid malning är inkapsling av maskinen med PVP sandwichplåt. PVP- paneler används också i hissar, rulltrappor, transformationshus och pausrum för att förbättra och helt ta bort stomljud.

Transportrör och ventilationstrummor

Rör och ventilationstrummor kan till fördel beklädas med PVP sandwichplåt, Swedac isolermattor eller sprayas med dämpmassa DC-P500. Även dämpbelag DS-2-S har använts för att minska rassel då frön och pellets sugs genom långa transportrör. Vid tuffa krav så kläs transport- eller ventilationsrör med mineralull eller Swedac UAR, sedan sveps detta med isolermattor typ BM0070, Superflex eller Powerflex för att sedan eventuellt kläs med en tunn aluminium- eller rostfri plåt.

Kontorsmaskiner och vitvaror

Ofta så är det små maskiner i kontorslandskap som orsakar irriterande ljud som är svåra att härleda. Det kan vara datorchassin, skrivare, scanners eller kaffemaskinen som surrar och vibrerar. Swedac isolermattor, Swedac luftljudsabsorbenter och dämpbelag DS-2-S har hjälpt många företag att bli kvitt dessa små men ändå irriterande ljudproblem.