Sandwichplåt PVP

SWEDAC PVP- plåtsandwich

Ett stomljudsdämpande konstruktionsmaterial uppbyggt genom laminering av två enkla plåtar med ett mellanliggande viskoelastiskt skikt (vattenbaserat).

Konstruktioner av plåt har normalt en mycket låg förlustfaktor = förmåga att omvandla ” svängningsenergi ” till värme.Typisk förlustfaktor för en vanlig plåtkonstruktion ör 0,001 -0,01. Genom att använda SWEDAC PVP plåt kan förlustfaktorn höjas till 0,3-0,8 vilket teoretiskt ger en minskad utstrålning av buller vid resonans med 15-30 dB.

Används för byggande av högeffektiva flytande golv,  förbättrad ljudreduktion mellan hytter, samt konstruktion av kontrollpaneler, fläktkåpor samt andra strålande stålytor.

Kan produceras i elförzinkat, rostfritt, varmgalvat samt i aluminiumplåt. Vi laminerar även vår plåt tillsammans med Dobelplåt som finns i olika kulörer och kvaliteter.

SWEDAC PVP plåt kan behandlas  ungefär som normal plåt när det gäller klippning och håltagning.

Vid bockning bör radien hållas min 1,5-2 ggr plåttjockleken för att inte stressa det viskoelastiska materialet. PVP plåten uppför sig som två på varandra löst liggande plåtar och förskjuter sig alltefter skillnaden i bocknings- radie mellan ytterplåten och innerplåten. Förskjutningens storlek påverkas också av plåttjockleken, bockningsvinkeln och avstånd till plåtkanten. Vid flera bockningar måste dessa ske mot fri kant som tillåter förskjutning.

För fastsättning och sammanfogning rekommenderas i första hand popnit eller skruv. PVP plåten kan också punktsvetsas efter ” punktering” av det viskoelastiska skiktet med  tjörnslag + elektrisk kontakt med klammer eller tång.

All bearbetning skall ske vid rumstemperatur.