Dämpskikt SWEDAC DG-U 6

2-komp polyuretanmassa avsedd för dämpning av resonanta vibrationer i aluminium, stål, sten, keramik, glasfiber samt massiva träkonstruktioner.

DG-U 6 har hög tixotropi vilket möjliggör applicering av tjocka skikt även på vertikala ytor. DG-U 6 har god beständighet mot oljor och kemikalier.

DG-U6
DG-U6

Dämpskiktet lamineras eller limmas in mellan två styva konstruktionsmaterial antingen symetriskt eller osymetriskt. Vid osymetrisk ”sandwich” bör tjockleks-förhållandet mellan de styva skikten ej överstiga 4:1 för stål och 3:1 för glasfiberarmerad plast och träbaserade material. Vid dämpning av profiler bör motskiktet vara lika tjockt som profilens godstjocklek.

Exempel på användningsområden är stomljudsdämpning av stål och aluminiumdäck och skott, förbättrat reduktionstal för dörrar, motorrumsluckor och andra enkelväggar samt förbättrad stegljudsdämpning av ståltrappor och andra resonanta ytor.

Lastbryggor och andra kraftiga stålkonstruktioner har dämpats med gott resultat under många år.