Dämplim DG-A2

Viskoelastisk dämpning av resonanta vibrationer i skivmaterial såsom plywood-, gips- och spånskivor, ger en mycket hög förlustfaktor för den färdiga produkten. Skillnaden på ett akustiskt lim och ett vanligt trälim är det akustiska limmets egenskaper som gör att limmet aldrig blir hårt utan förblir elastiskt under lång tid. Swedac´s dämplim DG-A2 har dessutom visat sig hålla sin elastiska egenskaper under betydligt längre tid än vissa konkurrerande limmer på den svenska marknaden.

DG-A2
DG-A2

Exempel på användningsområden är stomljudsdämpning av golv i bussar och järnvägsvagnar, förbättring av reduktionstal för dörrar, motorrums luckor och andra enkelväggar, förbättrad stegljudsdämpning i vånings- bjälklag och trappor.

MDF board laminerad med DG-A 2 är en utmärkt skiva för att bygga högkvalitativa högtalare.

Finns i förpackning om 10kg och 155kg