Stomljudsdämpande material

I många fall är det en mycket effektiv och ekonomisk lösning på ett bullerproblem att anbringa ett dämpskikt till en bullerstrålande yta. De viskoelastiska egenskaperna hos dämpskiktet används till att absorbera mekaniska vibrationsenergi, som härvid omvandlas till värme. Swedac har flera lämpliga material för stomljudsdämpning av flera olika typer av konstruktioner.

Som mått på denna energiabsorberande förmåga anges förlustfaktorn vilken kan beskrivas som ytan av en hysteres* som bildas när dämpskiktet töjs respektive komprimeras av skjuvkraften under böjsvängning. (*Sambandet mellan två storheter av vilken den ena med viss eftersläpning följer den andras periodiska förändring).

Typiska konstruktionsmaterial som stål, aluminium och glasfiberarmerad plast har en förlustfaktor mellan 0,005 och 0,01. Genom laminering med ett viskoelastiskt dämpskikt kan förlustfaktorn höjas till 0,1-0,3 vilket ger en minskad avstrålning av buller vid resonans med 8-18 dB. För att erhålla sina akustiska egenskaper skall dämpskiktet förses med ett styvt motskikt och bilda en ”sandwich” konstruktion. Motskiktet är vanligtvis av samma material som grundkonstruktionen. Motskiktets tjocklek har också betydelse för den ljuddämpande förmågan och generellt kan sägas att ju mera centriskt dämpskiktet placeras ju högre förlustfaktor.

 

För dämpning av plana ytor i tjocklekar över 2 mm är ”sandwich” tekniken överlägsen konventionella enkelsidiga belag. Tekniken lämpar sig också väl för dämpning av balkar och profiler

För tunnare material lämpar sig dämpbelag typ DS-2-S samt isolermattor typ ISM-75-S, BPL-35-S och BPL-75-S

För stål och aluminiumkonstruktioner så rekommenderar vi Swedac DG-U6 eller VS-10 som viskoeleastiskt material. För träkonstruktioner så rekommenderar vi Swedac Dämplim DG-A2