Swedac Powerflex

Swedac Poweflex togs fram tillsammans med en leverantör av isolermattor då vi fick flera förfrågningar angående isolermattor lämpade för den marina sektorn.

Vi gjorde brandtester på SP och tog fram typgodkännanden genom Bureau Veritas.

Powerflex
Powerflex

Swedac Powerflex togs fram i olika tjocklekar/ytvikter för att fylla olika krav på ljudisolering och bullerdämpning. I nuläget lagerhålls 50FF(5kg/m2) samt 150FF (15kg/m2). 100FF (10kg/m2) tas hem vid större förfrågningar.

Swedac Powerflex har under åren använts i flera marina applikationer med gott resultat. Powerflex har dessutom använts som rörisolering i miljöer där det finns krav på ett ”snyggt” ytskikt.

Powerflex FF består av ett flexibelt tungskikt på basis av gummi, termoplaster och oorganiska fyllnadsmedel med ytskikt av armerad aluminiumfolie.

Powerflex FF är fri från halogener (klor, brom etc.), bly, bitumen och oraffinerade aromatiska oljor.

Powerflex säljs i ark om 2000x1200mm