Swedac PVP

Pvp3

SWEDAC PVP

Vibrationsdämpad konstruktionsplåt med ett vattenbaserat viskoelastiskt material.

Används för byggande av högeffektiva flytande golv,  förbättrad ljudreduktion mellan hytter, samt konstruktion av kontrollpaneler, fläktkåpor samt andra strålande stålytor.

Kan produceras i elförzinkat, rostfritt, varmgalvat samt i aluminiumplåt. Vi laminerar även vår plåt tillsammans med Dobelplåt som finns i olika kulörer och kvaliteter.

SWEDAC PVP plåt kan behandlas  ungefär som normal plåt när det gäller klippning och håltagning.

Vid bockning bör radien hållas min 1,5-2 ggr plåttjockleken för att inte stressa det viskoelastiska materialet. PVP plåten uppför sig som två på varandra löst liggande plåtar och förskjuter sig alltefter skillnaden i bocknings- radie mellan ytterplåten och innerplåten. Förskjutningens storlek påverkas också av plåttjockleken, bockningsvinkeln och avstånd till plåtkanten. Vid flera bockningar måste dessa ske mot fri kant som tillåter förskjutning.

För fastsättning och sammanfogning rekommenderas i första hand popnit eller skruv. PVP plåten kan också punktsvetsas efter ” punktering” av det viskoelastiska skiktet med  tjörnslag + elektrisk kontakt med klammer eller tång.

All bearbetning skall ske vid rumstemperatur.