MOTORFORDON

Swedac har under sina verksamma år hjälpt flera fordonstillverkare men även slutkonsumenter med deras fordon.
Problemen delas upp i tre kategorier; motorljud, vägljud och stomljud.

Motorfordon

Swedac har under sina verksamma år hjälpt flera fordonstillverkare men även slutkonsumenter med deras fordon. Problemen delas upp i tre kategorier; motorljud, vägljud och stomljud. Många fordon är dessutom arbetsplatser för många förare vilket ger hårdare krav på fabrikanter. Swedac har även alltid hjälpt privatpersoner med rådgivning och material vilket gett oss en bred kunskap om olika fordon och dess problem.

Bussar och järnvägsvagnar

Otillräcklig ljudreduktion i golvet är ofta den primära orsaken till dålig ljudkomfort i en buss eller järnvägsvagn. Golven är vanligtvis gjorda av plywood i tjocklek 25 – 50 mm. Plywood har relativt låg vikt och är mycket styv vilket resulterar i lågt reduktionstal, låg koincidensfrekvens och hög utstrålning av stomljud.

För att förbättra de akustiska egenskaperna för ett sådant golv kan laminering av ett tunt viskoelastiskt skikt, Swedac dämplim DG-A2, mellan två plywoodskivor ge en ljudreducerande effekt jämförbar med en betydligt tyngre och dyrare isolering.

Av erfarenhet vet man att ljudnivån i en buss bestäms av stomljudsutstrålning från golvet vid frekvenser upp till 500 Hz och luftljudstransmission vid frekvenser därutöver. Swedac dämplim DG-A2 används av flera ledande producenter för att klara av gällande ljudkrav.

Med många kunder inom järnvägsindustrin och beprövade system så har Swedacs ljudisolerande material verkligen hårdtestats och utvärderats de senaste 30 åren med gott resultat. Ledande tågtillverkare har numera vissa Swedac system som standardlösningar.

Fordonskarosser

Motorljudet är oftast det enklaste att lokalisera och isolera bort med hjälp av isolermattor. Vägljud kommer ofta ifrån dörrar och hjulhus där plåten är exponerad och i många fall väldigt dåligt isolerad. Dämpmassa DC-P500 används flitigt i dörrar då den är relativt enkel att applicera.

Över hjulhus så används ofta bitumenmattor. Bil och minibuss karosser sprutas invändigt med Dämpmassa DC-P 500 för att reducera stomljud. Alternativt används Dämpbelag DS-2-S. Plåtkomponenter till lastbilar, bussar och personbilar tillverkade av Swedac PVP plåt, ger en god stomljudsdämpning och ljudreduktion. Där fordonen i många fall redan delvis är ihopsatta så har Swedac under många år gjort rekommendationer för hur man skall lösa stomljudsproblem.

Swedac DG-U6 har använts till att dämpa golven i ambulanser med gott resultat. Golven var tillverkade av ett lätt och styvt material och strålade otroliga mängder ljud. Med hjälp av DG-U6 och plywood som motskikt klarade ambulanserna de tuffa arbetsmiljökraven satta av köparen.

Truckar, traktorer och entreprenadmaskiner

Såväl buller i hytter som utvändig ljudnivå reduceras effektivt med Swedac isolermattor och Swedac luftljudsabsorbenter.

För att förbättra komforten i hytten under den kalla årstiden så kombinerar man gärna absorbenter med kondensisolering typ PE-10-S Swedac saluför även golvmattor lämpade för entreprenadmaskiner och truckar.

GM 1340 består av ett tåligt gummimaterial med checkermönster lamineras ihop med kondensisolerng för att få en mjuk och tålig matta.