Fartyg & Offshore

Stål och aluminiumkonstruktioner, som används för fartyg och plattformar, är styva och mycket resonanta.
Inga exceptionella krafter krävs för att ge upphov till vibrationer.

Fartyg & Offshore

Stål och aluminiumkonstruktioner, som används för fartyg och plattformar, är styva och mycket resonanta. Inga exceptionella krafter krävs för att ge upphov till vibrationer, som sedan överförs effektivt genom konstruktionen och får stora ytor att stråla ljud.

Viskoelastiska dämpningsmaterial, som används i väl utformade system, kan användas för att kraftigt minska dessa problemområden.
Område för bullebekämpningProduktPrestanda
Interiör ståldäck.
System U1, System V2, System U10, System PVP
Dämpning av stomljud och stegljud. Utjämning av däck.
Interiör ståldäck.
Flytande golv PVP-2, 0/3, 0-50 stål eller aluminium.
Dämpning av stomljud, luftburet och stegljud.
Interiör däck med mycket hög efterfrågan på bullerbekämpning
Kombinerat system V2, U10 och PVP-2,0/3,0-50
Utmärkt dämpning av stomljud, luftburet och stegljud.
Interiör stål däck, våta områden.
System U1, System U10
Dämpning av stomljud och stegljud. Utjämning av däck
Interiör däck, aluminium skrov
System U1, System U10
Dämpning av stomljud och stegljud. Utjämning av däck.
Interiör däck, aluminium skrov, höghastighetsfartyg
System U1
Dämpning av stomljud. Liten vikt.
Skott och skrovsidor
Dämpkasetter 60.30.60 Dämpfolie VS-10 med motplåt, Dämpskikt DG-U6 med motplåt ,Swedac Powerflex
Dämpning av stomljud och ljudtransmission
Förbättrad transmissionsförlust
PVP Sandwichplåt, Swedac Powerflex
Förbättrar transmissionsförlust mellan hytter, med minimal tjocklek.
Utjämning av interiör däck
Weber 4660
Begränsande skikt och avjämningsmassa.

Test och certifikat

Primary Deck Covering certifikat och A-60 certifikat.
Godkända enligt EU-rådets marin utrustning (MED) 96/98 EG. DNV 0572:

ProdukterSystemOmråde
System U1
Swedac DG-U1 + motskikt av stål
Primary Deck Covering
System U10
Swedac DG-U1 med motskikt av Weber 4660
Primary Deck Covering
System V2
Swedac ACM med motskikt av Weber 4660
Primary Deck Covering
Swedac PVP
Minimum 2,0/2,0 stål ovanpå 50mm mineralull
Primary Deck Covering
Swedac PVP
Minimum 2,0/3,0 stål ovanpå 50mm mineralull
A-60 Class Deck
A-60 Combi
Ett kombinerat system med många möjligheter
A-60 Class Deck
Powerflex
Ytbeklädnad och tilläggsisolering för skott
Med-B Surface material.

Akustiska tester

Viskoelastisk Däck behandling samt Flytande golv lösning:

Ödegaard & Danneskiold-Samsöe A/S report no. Note 99.1109 ØDS Ref. 99.4268

Dämpkasetter:

Ödegaard & Danneskiold-Samsöe A/S report no. Note 01.1048 ØDS Ref. 01.4271